PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sinh Đại Cương 1. [Tài liệu] Đại cương về màng tế bào
 2. [Tài liệu] Đại cương về màng tế bào (tt)
 3. Tài Liệu Ty thể - Mitochondrion
 4. Cấu tạo lưới nội sinh chất
 5. Tài Liệu Nhân - đầu não của tế bào
 6. Ribosome
 7. Tiêu thể- Lysosome
 8. Quiz Giải đáp thắc mắc vấn đề học sinh ĐC
 9. Một số thông tin về thực hành sinh
 10. Bộ xương tế bào
 11. Phân bào nguyên nhiễm- Mitosis
 12. Quiz Cơ chế của sự co cơ