PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Sinh lý 1. Thảo Luận Về 2 cơ chế điều hòa tưới máu mô cơ thể
 2. Nội Dung cần Lưu ý cho môn nội và sinh lý
 3. Tài Liệu SLHH Vì sao áp suất trong màng phổi âm nhất khi thể tích khí hít vào lớn nhất?
 4. Tài Liệu SLHH Đường cong Barcroft-Hiệu quả Haldane,Bohr-Hb đệm pO2-Ngộ độc CO-Dư Hb
 5. Tài Liệu SLHH Tiểu phế quản tận cùng
 6. Tài Liệu Sự tái hấp thu ion natri và nước ở ống lượn gần và ống lượn xa
 7. Tài Liệu Chấn động tim- Commotio cordis
 8. Thảo Luận Tổng quan về hệ thần kinh thực vật
 9. Tài Liệu Hội chứng không dung nạp lactose
 10. Tài Liệu Hội chứng brown-séquard
 11. Tài Liệu video về sự tạo thành ECG bình thường
 12. Tài Liệu Loạn nhịp tim
 13. Tài Liệu Tài liệu ôn thi thực tập sinh lý
 14. Thảo Luận Áp lực lọc - Áp lực thủy tĩnh - Áp lực keo (chuỗi bài PHÙ)
 15. Thảo Luận Sự trao đổi chất tại mao mạch (chuỗi bài Phù)
 16. Tài Liệu Sinh lý tủy sống
 17. Thảo Luận Sinh lý hệ sinh sản