PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Cơ bản, cơ sở 1. [Tài liệu] Bệnh học nội khoa - ĐH Y Thái Bình
 2. [Tài liệu]Atlas Giải Phẫu
 3. Tài Liệu [Slide] Các môn Y1 ĐHYD TP.HCM
 4. Tài Liệu [Slide] Các môn Y2 ĐHYD TP.HCM
 5. Tài Liệu [Slide] Các môn Y3 ĐHYD TP.HCM
 6. Tài Liệu Book:How to study in medical school
 7. Tài Liệu Sách pdf:Cẩm nang học tập hiệu quả sinh viên y khoa
 8. Tài Liệu Guyton and Hall Textbook of Physiology 12th
 9. Tài Liệu PCR clip
 10. Tài Liệu Langman's Medical Embryology 2015
 11. Tài Liệu Harpers Illustrated Biochemistry( 26th Ed, 2003)
 12. Tài Liệu Atlas Mô Phôi [tiếng Việt]
 13. Tài Liệu Sách sinh lý Y Hà Nội
 14. Tài Liệu Essential Surgical Skills
 15. Tài Liệu MKSAP4 - Bộ nội khoa rất hữu ích cho SV
 16. Tài Liệu [ISO]Color Atlas of Anatomy: A Photographic Study of the Human Body
 17. Tài Liệu Các kênh youtube hỗ trợ việc học Y khoa
 18. Tài Liệu nhiêu sách xác suất thống kê sưu tập
 19. Thảo Luận xin tài liệu thực tập dược lý