PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Tài Liệu Tổng hợp tài liệu Nhi Đồng 2skyblue13b
29/12/2016, 11:16 PM
Thân gửi các bạn bộ tài liệu tổng hợp LS Nhi Đồng 2, gồm tài liệu 8 trại, kinh nghiệm đi lâm sàng, cũng như 1 số case lâm sàng tham khảo. Chúc các bạn học tốt! :)
https://drive.google.com/drive/folders/0BzoM-pRdGDpUQXBwODJ3T3lhWUk