Sắp đến ngày thi!
Chị có tổng hợp được một số đề cương năm chị và năm trên!
Hi vọng các e có thể "chắt lọc" và ôn tập thật tốt nhé! Thân!...