Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3

Chủ đề: [TRANSLATE INTO MEDICAL ENGLISH] Case-Record No.1

 1. #1
  Tham gia ngày
  Jul 2015
  Bài gửi
  26
  Thanks
  14
  Được cảm ơn 8 lần

  [TRANSLATE INTO MEDICAL ENGLISH] Case-Record No.1

  Bệnh sử
  medical history

  Quý ông 62 tuổi khám cấp cứu vì khó thở.
  A 62 year old gentleman presents to the emergency department complaining of difficulty breathing.
  Ông ta nói bị khó thở lúc gắng sức vài tháng qua.
  He states that he has been progressively short of breath with exertion for the last several months.
  Nghỉ ngơi thì đở.
  His dispnea improves with rest.
  Ông kể rằng ho rất nhiều đàm trắng đặc.
  The patient also reports that he has been coughing up copious amounts of thick white sputum.
  Không đau ngực, không khó thở tư thế, không khó thở kịch phát về đêm
  He denies chest pain orthopnea, or paroxysmal nocturnal dyspnea.

  Tiền sử
  Past medical history

  Có tiền sử tăng huyết áp
  The patient has a past medical history of hypertension
  Thuốc dùng: uống amlodipine hằng ngày
  Medications: the patient takes amlodipine daily.
  Dị ứng
  allergies
  Không dị ứng thuốc
  The patient has no known drug allergies.
  Tiền sử Xã hội
  Social history
  Hút hai gói thuốc/ngày trong 45 năm
  He has smoked 2 packs of cigarettes per day for the last 45 years.
  _ General: the patient appears older than his stated age. He is in no acute respiratory distress.

  Khám và xét nghiệm hổ trợ
  Physical exam and acillary studies

  Dấu hiệu sinh tồn: thân nhiệt, 37; tim, 98; huyết áp, 165/95; thở, 18; độ bão hòa oxy khi thở không khí là 96%.
  Viatl signs: the patient has a temperature of 37; a heart rate of 98bpm; a blood pressure of 165/95; a respiratory rate of 18; and a room air oxygen saturation of 96%.
  Tổng trạng: già trước tuổi; không thấy suy hô hấp.
  General: the patient appears older than his stated age. He is in no acute respiratory distress.
  Đầu và cổ: niêm mạc ẩm; củng mạc không vàng. Cổ mềm, tĩnh mạch cảnh không nỗi, không có âm thổi động mạch cảnh
  Tim mạch: tim đều không âm thổi, không tiếng cọ, không tiếng ngựa phi. Tứ chi mạch phần xa bình thường.
  Head and neck: the patient’s mucous membranes are moist. His sclerae are non icteric. His neck is supple without jugular venous distension or carotid bruit.
  Cardiovascular: his heart has a regular rate and rhythm without murmur, rub, or gallop. The patient’s distal pulses are normal in all four extremities.

  Phổi: thành ngực không đau, đi động bình thường.
  Lungs: the patient’s chest wall is non tender with equal expansion.
  Hơi giống lồng ngực hình thùng.
  He is somewhat barrel chested.
  Âm phế bào đều hai bên có tiếng rít rải rát hai phế trường.
  His lung sounds are symmetrical with scattered wheezes throughout.
  Không có ran và ran phế quản.
  There are no rales or rhonchi.
  lúc nghỉ, ông nói được câu dài.
  He is able to speak in full sentences at rest.
  Khi gắng sức, bệnh nhân khó thở, chỉ có thể nói được hai hoặc ba từ, độ bão hòa oxy giảm còn 85%.
  With exertion, he becomes short of breath and is only able to speak 2 or 3 word phrases, and his oxygen saturation decreases to 85%
  Bụng: mềm, không đau. Không u. nhu động ruột bình thường.
  Abdomen: his abdomen is sort and non tender. There are no masses. There are normal active bowel sounds.
  Da và tứ chi: tứ chi ấm và tưới máu tốt. không phù, mao mạch tưới máu bình thường.
  Skin and extremities: the patient’s extremities are warm and well perfused. He has no edema, with normal capillary refill.
  Xét nghiệm phù hợp: chưa làm
  Pertinent labs: no labs are performed.
  EKG: nhịp xoang bình thường không dấu thiếu máu cơ tim, không phì đại tâm thất, không lệch trục.
  EKG: his EKG reveals normal sinus rhythm with no ischemic changes, hypertrophy, or axis deviations.
  X quang phổi: ứ khí và vòm hoành dẹt
  Chest X ray: the film demonstrates lung inflation bilaterally and flattened diaphragms.
  (Nguồn FB Hoc Nguyen Van -Y1995- Nội trú 2001- Giáo Viên Niệu và Nam Khoa+Anh văn chuyên ngành)

 2. #2
  Tham gia ngày
  Jul 2015
  Bài gửi
  26
  Thanks
  14
  Được cảm ơn 8 lần
  [Translate by a Student]
  Quý ông 62 tuổi khám cấp cứu vì khó thở.
  A 62-year-old man presents to the ED because of shortness of breath.
  Ông ta nói bị khó thở lúc gắng sức vài tháng qua.
  He complains of difficulty in forced breathing over last few months..
  Nghỉ ngơi thì đở.
  He has felt better when relaxing.
  Ông kể rằng ho rất nhiều đàm trắng đặc.không đau ngực, không khó thở tư thế, không khó thở kịch phát về đêm
  He also states that he has coughed a lot with white solid sputum, no chest pain, no shortness of breath depending on position, no acute breathlessness at night.
  Tiền sử
  Medical history
  Có tiền sử tăng huyết áp
  He has history of hypertension.
  Thuốc dùng: uống amlodipine hằng ngày
  Medicines: oral amlodipine everyday
  Dị ứng
  allergy
  Không dị ứng thuốc
  no known drug allergy
  Tiền sử Xã hội
  social hisory
  Hút hai gói thuốc/ngày trong 45 năm
  smoking 2 pack year per day for 45 years
  Khám và xét nghiệm hổ trợ
  physical exam and ancillary tests:
  Dấu hiệu sinh tồn: thân nhiệt, 37; tim, 98; huyết áp, 165/95; thở, 18; độ bão hòa oxy khi thở không khí là 96%.
  Vital signs: body temperature 37, heart rate 98, pressure 165/95, breathing rate 18, saturation of oxygen 96%
  Tổng trạng: già trước tuổi; không thấy suy hô hấp.
  General state: looking older than his real age, no sign of respiratory distress
  Đầu và cổ: niêm mạc ẩm; củng mạc không vàng. Cổ mềm, tĩnh mạch cảnh không nỗi, không có âm thổi động mạch cảnh
  Head and neck: mucosa is warm; sclera isn’t yellow. Neck is supple, no jugular venous distension, no carotid artery’s murmur.
  Tim mạch: tim đều không âm thổi, không tiếng cọ, không tiếng ngựa phi. Tứ chi mạch phần xa bình thường.
  Cardiovascular system: heart beats rhythmically, no rubbing, no galloping.reflex of extremities is normal
  Phổi: thành ngực không đau, đi động bình thường.
  hơi giống lồng ngực hình thùng.
  Lungs: thoracic wall has no pain, move well, looks like box-shaped a little bit.
  Âm phế bào đều hai bên có tiếng rít rải rát hai phế trường.
  Lung sounds are equal bilaterally, have hiss sometimes.
  không có ran và ran phế quản. lúc nghỉ, ông nói được câu dài.
  No rale and bronchial rale. When he relaxes, he is able to speak a long sentence.
  Khi gắng sức, bệnh nhân khó thở, chỉ có thể nói được hai hoặc ba từ, độ bão hòa oxy giảm còn 85%.
  When he forces to breathe, he has shortness of breath, is able to speak only 2 or 3 words, saturation of oxygen drops to 85%.
  Bụng: mềm, không đau. Không u. nhu động ruột bình thường.
  Abdomen: palpable, no pain, no tumor, intestinal peristalsis is normal.
  Da và tứ chi: tứ chi ấm và tưới máu tốt. không phù, mao mạch tưới máu bình thường.
  Xét nghiệm phù hợp: chưa làm
  Skin and extremities: extremities are warm and have good blood supplement, no edema, capillaries carry blood normally.
  EKG: nhịp xoang bình thường không dấu thiếu máu cơ tim, không phì đại tâm thất, không lệch trục.
  EKG: sinus rhythm is normal, no sign of cardiac muscular blood deficiency, no ventricular enlargement, no deviation of axis.
  X quang phổi: ứ khí và vòm hoành dẹt
  X ray of lungs: gas accumulation and diaphragm is flat

 3. #3
  Tham gia ngày
  Jul 2015
  Bài gửi
  26
  Thanks
  14
  Được cảm ơn 8 lần
  [translate by an other student]
  A 62 year –old man presents emergency department because of shortness of breath few months ago. He said that his shortness of breath improved when he took a rest. He also told that he coughed up too much with white sputum. He had no chest pain , no orthopnea , no breathlessness in night.
  Past medical history
  Hypertension
  Drugs : amlodipine by oral daily
  Allergies :
  Not allergic to drugs
  Past personal history
  Smoking 2 pack-year in 45 years
  Physical exams and ancillary studies
  Vital signs : temperature 37 , pulses : 98 pulse/min ; pressure 165/95 mmHg. Breathing rate 18 pre minute. Oxygen saturation is 96%
  General : older, no respiratory distress syndrome
  Head and neck : his mucosa is wet, his sclera is not yellow. The neck is soft, no rising of jugular venous and no sound at carotid artery.
  Cardiovascular : heart sounds are normal, no murmur, no rubbing, no galloping. The distal extremities pluses are normal.
  Respiratory : chest wall is not pain but it likes barrel chest. The breath’s sounds are equal and have lots of wheezing in both lung fields.
  No rales , he couldn’t make a long sentence at rest. When exercising, he felt shortness of breath and could talk to 2 or 3 words. At this time, his oxygen saturation fall down remaining 85%.
  Abdomen : soft, no pain, no mass. His bowel sounds are normal
  Equal test : No
  EKG : sinus rhythm normally without signing of ischemic heart disease, a normal axis, and no hypertrophy ventricular
  Radiographs : accumulation air and dome-shaped diaphragm

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •