Việc đọc sách có 6 cấp độ. Hiểu được 6 Cấp độ nhận thức này là rất quan trọng. Nó sẽ giúp bạn “khiêm tốn hơn”, để từ đó mà có cái nhìn “luôn luôn mới mẻ” cho những kiến thức mới bạn học được từ sách! 6 cấp độ đó là
[Cấp độ 1]: BIẾT (cấp độ thấp nhất của nhận thức)
[Cấp độ 2]: HIỂU
[Cấp độ 3]: VẬN DỤNG
[Cấp độ 4]: PHÂN TÍCH & TỔNG HỢP
[Cấp độ 5]: ĐÁNH GIÁ
[Cấp độ 6]: SÁNG TẠO

Trích lời tác giả cũng như mở đầu cho cuốn sách:

"Nếu bạn nào đọc được cuốn tài liệu này và nói: “À. Những gì Aloha Tuấn viết tôi đã biết rồi!” Thì tôi thật đáng thương cho người đó. Bởi vì họ chỉ đạt được “cấp độ thấp nhất” của nhận thức. Và tôi dám chắc rằng, họ cũng không có bất cứ thành tựu nào cho bất cứ những gì mà họ biết. Riêng bản thân tôi, tôi không bao giờ nói mình “tôi biết rồi” bởi vì biết chỉ là cấp độ thấp cấp của nhận thức. Tôi chỉ tự hỏi chính bản thân mình: “Tôi đã vận dụng được nó chưa? Tôi đã đưa nó vào cuộc sống của tôi chưa? Tôi đã sáng tạo ra 1 phương cách mới dựa trên nền tảng ấy chưa?”. Còn bạn chưa đạt được “vận dụng” thì mong rằng bạn đọc đừng có nói câu “Tôi Biết Rồi”, bời vì đó chỉ là cấp độ thấp nhất của nhận thức. Cấp độ của cái tôi, cấp độ của bản ngã. Cái đó sẽ làm cho bạn chậm tiến bộ, chậm tiến hoá hơn trên con đường hướng đến sự toàn hảo.

Trong phương pháp SÁT THỦ ĐỌC SÁCH này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách ứng dụng thành thạo 6 cấp độ nhận thức này, để đưa bất cứ 1 cuốn sách nào bạn đọc, biến cuốn sách ấy là của riêng bạn, bằng cách VẬN DỤNG KIẾN THỨC ấy vào cuộc sống, cách ôn luyện kiến thức, kiểm tra và đánh giá được kiến thức từ sách. Để từ đó tích hợp tất cả những gì mà bạn biết + kiến thức của cuốn sách. Sáng tạo ra 1 cái gì đó của riêng bạn và phù hợp với chính bạn! "

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ và áp dụng thành công. ~PT~

Link tải sách: https://drive.google.com/file/d/1gOU...ew?usp=sharing