"MỘT THẾ GIỚI CHO TẤT CẢ - CHIA SẺ GIẤC MƠ"
​I. MỤC ĐÍCH
- Chào mừng ngày Quốc tế người khuyết tật 03/12.
- Kỷ niệm 10 năm thành lập Trung tâm Khuyết tật & Phát triển DRD Việt Nam.
II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM - ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
- Thời gian: ngày 02/12/2015 (Thứ 4).
- Địa điểm: Sân 4A nhà văn hóa Thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Q.1.
- Đơn vị tổ chức: Trung tâm Khuyết tật & Phát triển DRD Việt Nam.
III. HOẠT ĐỘNG
1. Từ 16h30 - 18h30:
- Tập nhảy flashmob cùng người khuyết tật.
- Mua sắm các sản phẩm của người khuyết tật.
- Triển lãm các hoạt động của các hội nhóm người khuyết tật.
- Các hoạt động khác: Vẽ áo, vẽ thiệp theo yêu cầu, các trò chơi...
2. Từ 19h00 - 22h00: Đêm nhạc "Một thế giới cho tất cả"
IV. GHI CHÚ
- Vào cửa tự do.
- Đón khách từ 16h30