Bác sĩ Ai-Xuan Holterman, M.D, khoa Ngoại, trường Illinois College of Medicine at Peoria, muốn tìm 3 sinh viên để dịch tiếng anh chuyên ngành (đặc biệt là chuyên ngành Ngoại Nhi và ...), đi dịch từ ngày 14-18 và 19-22/12 tại Tiền Giang và Thanh Hóa, sẽ được lo phương tiện đi lại, ăn ở, và 10 USD/ngày.Bạn nào đăng ký thì liên lạc trực tiếp sđt anh Nhâm Bá Duy Y10: 0987 647 023